הצ"ח משרד מדיני י-ם, סניף אוסטרליה - התכתבות

26.08.1941 - 26.12.1941

סימול התיק : ג 6 - 6/ 1

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

עדכון סניף אוסטרליה בנושא ההסכם בין אנשי הצ"ח לבין אנשי
ההסתדרות ומצב הארגון ופעולותיו.
בתיק גם: מכתב בשם קבוצת ששה בית"רים הנמצאים במחנה מעצר
באוסטרליה ומבקשים את עזרת המשרד המדיני לעלייתם ארצה, מיום
26.8.41