הצ"ח משרד מדיני י-ם, הוועד המרכזי להצ"ח מפולניה בא"י - התכתבות

10.04.1941 - 30.07.1943

סימול התיק : ג 6 - 4/ 3

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

הסכם בין שני הגופים המתכתבים לגבי מהות שיתוף הפעולה בינהם.
גילוי דעת של הועד לגבי פתרון שאלת היהודים. הכרת הקונסוליה
הפולנית בועד כנציג יהודי פולניה, תכתובת ותזכירים בנושא זה.
שיתוף הועד בהקמת המחלקה לעניני צבא של הצ"ח.