הצ"ח משרד מדיני י-ם, סניף נתניה - התכתבות

22.12.1941 - 26.02.1946

סימול התיק : ג 6 - 5/ 3

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות בנושא המגעים עם השלטונות הבריטים לגבי חקירת אנשי הצ"ח
בנתניה וטיפול בבקשות עזרה אישיות.
בתיק גם: פרוטוקול בענין תיאום הפעולות הארגוניות והכספיות בין
מוסדות התנועה כרוזים ופלקטים לקראת הבחירות למועצת העיר,
מודעות תעמולה ורשימת מועמדים, וגילוי דעת בנושא ביקורת על
המועצה שנבחרה.