הצ"ח משרד מדיני י-ם, ברית החשמונאים בא"י - התכתבות

01.01.1941 - 31.12.1945

סימול התיק : ג 6 - 3/ 6

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

תלונה על מעשי בריונות של אנשי אגודת ישראל במועדון ברית
החשמונאים בירושלים, הצעת תקציב וענינים כספיים, שאלת כניסת
הצה"ר להסתדרות הציונית.