הצ"ח משרד מדיני י-ם, שלטון בית"ר א"י - התכתבות

07.10.1941 - 22.09.1946

סימול התיק : ג 6 - 3/ 3

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות שלטון בית"ר עם הסתדרות העובדים הלאומית, המחלקה לעניני
הצבא והמשרד המדיני, בנושאים ארגוניים ומנהליים. כולל ביקורת
על יחס הצ"ח כלפי בית"ר.
בתיק גם העתק תזכיר מאת הנהלת הצה"ר ובית"ר לודז' פולין מיום
2.12.45, בענין מצב התנועה בארץ.