הצ"ח משרד מדיני י-ם, הסתדרות אחדות ישראל - התכתבות

26.01.1941 - 06.05.1941

סימול התיק : ג 6 - 3/ 2

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות עם הנהלת המשקיף בנוגע לחילול שבת בקולנוע אופיר.
מחלוקת עם מרכז הצ"ח לגבי צירוף חברים לועד העליון.
הזמנות לאירועים שונים.