הצ"ח משרד מדיני י-ם, הוועד הפועל - חוזרים

10.09.1941 - 11.01.1945

סימול התיק : ג 6 - 2/ 1

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

חוזרים שנשלחו לועדי הסניפים, הוועד העליון ומוסדות הצ"ח. עוסקים
בעיקר בענינים ארגוניים ומפרטים סמכויות הוועד הפועל כלפי
המוסדות האחרים. נושאים נוספים: הגיוס לצבא הבריטי, תשלום
משכורות לפעילי התנועה היושבים במעצר.