אונזער פראגראם צום קאנגרעס וואס זי באדייט פאר אייך

סימול הספר : רביז- 119

שם מחבר הספר: אברהמס אברהם
מוציא לאור: אונזער וועלט
מקום ההוצאה: מינכן
שנת ההוצאה הלועזית: 1946
שנת ההוצאה העברית: תשו
כרכים: 01
שפה: יידיש

תוכן

התכנית הרביזיוניסטית לקראת הקונגרס הציוני הכ"ב - שחרור עצמי
ממשלה זמנית, משמעותה והמבנה שלה, רישום התושבים בארץ-ישראל,
עליה, הערבים, ארץ-ישראל השלמה, הבעיה החברתית-כלכלית,
דמוקרטיזציה של הקונגרס הציוני.