הצ"ח משרד מדיני י-ם, הצהרות והודעות

09.09.1941 - 31.12.1946

סימול התיק : ג 6 - 1/ 5

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

הצהרות, הודעות לעתונות, פרסומים של סוכנויות ידיעות ופרסומי
החלטות של הצ"ח והצה"ר א"י. נושאים עיקריים: היחסים בין המפלגות
בישוב ובתנועה הציונית, על רקע מלחמת העולם השניה והשואה.
אחריות הצ"ח לפעילות המחתרות והטרור בא"י מחאה על פסקי-דין
והוצאות להורג, מחאה על מתן עצמאות לעבר-הירדן, הנסיון להגיע
להסכם עם מפא"י, על שיבה להסתדרות הציונית.