הצ"ח משרד מדיני י-ם, תזכירים לממשלת המנדט

28.04.1941 - 01.01.1946

סימול התיק : ג 6 - 1/ 4

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: חשיבות הקמת צבא עברי, א"י והבעיה היהודית,
המאורעות בא"י והמאבק בשלטון הבריטי, שאלת עבר הירדן, דו"ח על
התנועה הרביזיוניסטית בא"י.