הצ"ח משרד מדיני י-ם, הוועד הפועל של הצ"ח, מרכז הצ"ח, הוועדה הפוליטית - פרוטוקולים

28.09.1941 - 26.07.1943

סימול התיק : ג 6 - 1/ 2

שייך לארכיון: הצ"ח משרד מדיני י-ם
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: מבנה וארגון של מוסדות הצ"ח בא"י ובחו"ל, עניני
כספים, הסתדרות העובדים הלאומית וקופת-חולים לאומית, הגיוס לצבא
הבריטי, השואה באירופה, חוק השביתות, פעולת הישוב במלחמה והמאבק
להקמת צבא עברי, פרשת השביתה בבית-חרושת בנתניה, היחסים עם הנהגת
הישוב, מאבק נגד הבריטים.