הצה"ר לשכה פריס, Declaration du Comite Central de L'Union des Sionistes Revisionnistes (Declaration of Central Committee of Union of Zionist Revisionists)

01.11.1925 - 30.11.1925

סימול התיק : ג 1 - 23

שייך לארכיון: הצה"ר לשכה פריס
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

הצהרה בדבר הקמת ברית הצה"ר ותכנית פעולה לקראת הקונגרס הציוני
הט"ו.

מילות מפתח