הצה"ר לשכה פריס, ביולטינים

04.02.1926 - 04.02.1926

סימול התיק : ג 1 - 21

שייך לארכיון: הצה"ר לשכה פריס
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

ידיעות מרכז הציונים הרביזיוניסטים, פריס: מידע על נסיעות זאב
ז'בוטינסקי וזאב טיומקין לצרפת, ארצות הברית ובלגיה לצורך
תעמולה לתנועה הרביזיוניסטית. ידיעות על עיתונים העומדים
לצאת לאור.