הצה"ר לשכה פריס, הוועידה העולמית השלישית, וינה - פרוטוקולים, החלטות, דוחו"ת

26.12.1928 - 28.12.1928

סימול התיק : ג 1 - 20

שייך לארכיון: הצה"ר לשכה פריס
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

הצעת תכנית כלכלית לארץ ישראל מאת זליג סוסקין, יבזרוב,
ישראל רוזוב, ומרגוליס. הצעה של אלכסנדר קולישר בנוגע לנושאי
הוועידה. דו"ח על פעילות הלשכה בפריס, פרוטוקול הוועידה, החלטות.