הצה"ר לשכה פריס, הוועידה העולמית השניה, פריס - החלטות

26.12.1926 - 02.01.1927

סימול התיק : ג 1 - 19

שייך לארכיון: הצה"ר לשכה פריס
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

סדרי הבחירות לוועידת הצה"ר. החלטות הוועידה (גרמנית).
בתיק גם תזכיר הסתדרות הציונים העמלנים בא"י על הצורך לגבש
עמדה לגבי הבעיות הכלכליות והחברתיות של בנין הארץ ולגבי
הסתדרות העובדים