הצה"ר לשכה פריס, הוועידה העולמית הראשונה, פריס - פרוטוקולים והחלטות

26.04.1925 - 04.09.1925

סימול התיק : ג 1 - 18

שייך לארכיון: הצה"ר לשכה פריס
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

החלטות לגבי מטרת הציונות, הקמת מדינה יהודית , הצורך בעלייה
לארץ ישראל , מעמד עבר הירדן, הבחירות לסוכנות היהודית והצורך
בחינוך עברי בא"י.