הצה"ר לשכה פריס, ההנהלה הציונית לונדון - התכתבות

10.02.1925 - 28.02.1929

סימול התיק : ג 1 - 6

שייך לארכיון: הצה"ר לשכה פריס
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

מכתב בענין הרחבת הסוכנות היהודית. התכתבות בענין רדיפת
סטודנטים יהודים במזרח אירופה והצורך בהקמת אוניברסיטה עברית
בירושלים. תזכיר בענין הקמת מועצה מחוקקת בארץ ישראל. הנחיות
לחברים הרביזיוניסטים בנוגע לישיבת הועד הפועל הציוני.
כולל מכתבים בחתימתו של ז'בוטינסקי.