הצה"ר לשכה פריס, תזכירים

01.05.1928 - 30.11.1929

סימול התיק : ג 1 - 5

שייך לארכיון: הצה"ר לשכה פריס
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

תזכיר בענין הקמת אסיפה מיצגת (מאי-יוני 1928)
תזכיר בענין הקמת מועצה מחוקקת בא"י שהוגש לשר המושבות ולנציב
העליון בא"י(נובמבר 1928).