הצה"ר לשכה פריס, חוזרים - שפות שונות

01.03.1924 - 10.07.1929

סימול התיק : ג 1 - 4

שייך לארכיון: הצה"ר לשכה פריס
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

חוזרים בענין: התארגנות למען רביזיה של המדיניות הציונית.
הוועידה הראשונה, השניה והשלישית של הצה"ר. מותו של זאב טיומקין.
דיווחים על פעולות בארצות שונות. רדיפות סטודנטים יהודים
ברומניה והצורך בפתיחת אוניברסיטה עברית בירושלים. קרן תל-חי.
תנועת נוער ברית השומר.