הצה"ר לשכה פריס, עקרונות ותכניות פעולה - שפות שונות

01.01.1926 - 31.12.1929

סימול התיק : ג 1 - 1

שייך לארכיון: הצה"ר לשכה פריס
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

הצעת תכנית חברתית וכלכלית להצה"ר. החלטות הוועידה הראשונה,
השניה והשלישית של הצה"ר. חוברת מאת ז'בוטינסקי: מה רוצים
הציונים הרביזיוניסטים.