שלטון בית"ר פריס לונדון, הכינוס העולמי השלישי של בית"ר, וארשה, דין וחשבון, חוברת שהוצאה בסיוע נציבות בית"ר רומניה, בוקרשט 1940

11.09.1938 - 16.09.1938

סימול התיק : ב 2 - 32/ 1

שייך לארכיון: שלטון בית"ר פריס לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ב2 -32_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

דו"ח על הכינוס העולמי השלישי: נאום פתיחה של ז'בוטינסקי, סדר
יום ותקציר הדיונים, הרצאות בנושאי הכשרה הגנתית, תרבות לאומית,
המחלקה הימית, קרן תל-חי, פלוגות הגיוס בא"י, החלטות הכינוס.
נאומו של זאב ז'בוטינסקי בכינוס העולמי השלישי של בית"ר בישיבה שהוקדשה לזכרו של שלמה בן יוסף.
בתיק גם: כרטיס ציר, הזמנה לישיבת הפתיחה