שלטון בית"ר פריס לונדון, המועצה העולמית של בית"ר, פראג, דין-וחשבון

01.02.1938 - 28.02.1938

סימול התיק : ב 2 - 31

שייך לארכיון: שלטון בית"ר פריס לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

רשימת המשתתפים, דברי פתיחה של ז'בוטינסקי, הרצאות ודיונים
בנושאי התנועה העולמית ובעיותיה, עבודת התרבות והחינוך בבית"ר,
הגיוס ובית"ר ארץ-ישראל.