שלטון בית"ר פריס לונדון, הכינוס העולמי השני של בית"ר, קראקוב

27.07.1934 - 10.01.1935

סימול התיק : ב 2 - 30/ 1

שייך לארכיון: שלטון בית"ר פריס לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ב2 -30_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

כתבה בהירדן 27.7.34, כרטיסי ציר לכינוס, נאום ז'בוטינסקי זאב,
סקירה בביולטין מס' 1 של ברית הצה"ר בבריטניה, רשימת צירים
פרוטוקולים, הרצאת הלפרין ירמיהו, החלטות בנושא ההדרכה, מצע
שלטון בית"ר לכינוס, מדריך בית"ר - חוברת המוקדשת לכינוס, חוברת
המפרטת החלטות הכינוס, דו"ח שלטון בית"ר לכינוס העולמי השני