שלטון בית"ר פריס לונדון, הכינוס העולמי הראשון של בית"ר, דנציג

12.04.1931 - 16.04.1931

סימול התיק : ב 2 - 29/ 1

שייך לארכיון: שלטון בית"ר פריס לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ב2 -29_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

חוברת: ברית טרומפלדור - הרצאות, ויכוחים, החלטות - פרוטוקול
מקוצר של ישיבות והחלטות הוועידה העולמית.
חוברת: תקנון בית"ר שנתקבל בוועידה. דף עם חתימות מקוריות של
צירי הוועידה, סדר היום של הכינוס, רשימת שמות הצירים, כתבה על
הוועידה מעיתון היינט.