שלטון בית"ר פריס לונדון, ידיעות השלטון - ביולטין

12.11.1937 - 05.04.1940

סימול התיק : ב 2 - 26

שייך לארכיון: שלטון בית"ר פריס לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

ביולטין לנציבויות בית"ר ולעתונות מטעם המזכירות הכללית. מידע
על בית"ר והצה"ר בארצות שונות, סקירות מכינוסים שונים והחלטות,
מינוים במוסדות השלטון, שליחויות, חגיגות יובל וחגים, הספדים
ואזכרות לשלמה בן-יוסף, בריחה והצלה מפולין הכבושה, תיאור מצב
הפליטים, ידיעות על מצב בית"ר בארצות הכיבוש, התישבות בית"רית.