שלטון בית"ר פריס לונדון, כרוזים

01.06.1931 - 12.07.1938

סימול התיק : ב 2 - 18

שייך לארכיון: שלטון בית"ר פריס לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

כרוזים המופנים אל חברי בית"ר בא"י ובגולה. נושאים עיקריים:
מפעל העברור, הבחירות הראשונות להצה"ר, פקודות גיוס לבית"ר א"י,
חלוקת תעודות בית"ר, תכנית החלוקה, הוועידה העולמית הראשונה,
מאסרים של בית"רים וחברי התנועה הרביזיוניסטית בא"י, מפעל
התעודות, פרשת שלמה בן-יוסף.