שלטון בית"ר פריס לונדון, בית"ר ארה"ב וקנדה - התכתבות

11.03.1935 - 01.04.1940

סימול התיק : ב 2 - 15

שייך לארכיון: שלטון בית"ר פריס לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

הוראות והבהרות בענין תכניות לימודים, הכשרה הגנתית, הפגנות.
דרישות להעברת דיווחים על מצב בית"ר בארה"ב וקנדה. הודעה על
מצב בית"ר עם פרוץ מלחמת העולם. דיווחים באידיש על בית"ר ארה"ב.