שלטון בית"ר פריס לונדון, מזכירות כללית ומחלקת ארגון - חוזרים

16.09.1932 - 02.10.1939

סימול התיק : ב 2 - 7/ 1

שייך לארכיון: שלטון בית"ר פריס לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: החלטות של מוסדות בית"ר בנושאי ארגון, תקציב,
עליה, הדרכה, הסברה. מידע על המצב בתנועה הרביזיוניסטית, היחסים
עם תנועת הפועלים בא"י, מפעל התעודות, הכנות לכינוס העולמי, קרן
תל-חי, תגובה על המאורעות בא"י, ועידת הצה"ר העולמית, מפעל
האגרת, עליית בית"רים, מועצת בית"ר בפראג, פרשת שלמה בן-יוסף,
תוצאות הכינוס העולמי, חוקת הגיוס, הקמת מכון ז'בוטינסקי.
חוקת המבנה של ברית טרומפלדור,: הרכב בית"ר העולמית, 10/3/1937 (העתק מצולם, לא נסרק)