שלטון בית"ר פריס לונדון, סכסוך עם הסוכנות-היהודית, פקודה מס' 60

08.06.1932 - 18.12.1934

סימול התיק : ב 2 - 5

שייך לארכיון: שלטון בית"ר פריס לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

פקודה מס' 60: הכרזת ברית הצה"ר ושלטון בית"ר על החרמת השדיול
וקבלת סרטיפיקטים באמצעות המשרדים הארץ-ישראלים ונסיון להשיג
רשיונות- עליה ע"י פניה ישירה לממשלת המנדט. התכתבות
עם מחלקת העליה של הסוכנות היהודית והנהלת ההסתדרות הציונית
בנושא זה, לאחר שהסוה"י החליטה לשלול מאנשי בית"ר זכות להשתתף
בחלוקת הסרטיפיקטים. פסק דין של ביה"ד של ההסתדרות הציונית
במשפט הקונגרס הציוני נגד בית"ר.
פקודה מס' 77: הוראות חדשות בענין פניית בית"רים למשרדים הארץ ישראלים
התכתבות עם מחלקת העליה בנוגע להוראות אלה.

מילות מפתח