שלטון בית"ר פריס לונדון, תזכירים בנושא רשיונות עליה

16.12.1936 - 09.12.1937

סימול התיק : ב 2 - 4

שייך לארכיון: שלטון בית"ר פריס לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

תזכירים המוגשים למשרד המושבות, לועדת פיל, לחברי בית"ר.
עוסקים בטענות על קיפוח כלפי חברי בית"ר והתנועה הרביזיוניסטית
מצד הסוכנות היהודית בחלוקת סרטיפיקטים והתעלמות ממשלת המנדט
מבקשות התנועה הרביזיוניסטית לתיקון המעוות. התזכירים סוקרים
ומצטטים מתוך התכתובת בענין זה בין הנוגעים בדבר.

מילות מפתח