שלטון בית"ר פריס לונדון, פרוטוקולים של ישיבות השלטון

30.01.1932 - 20.02.1932

סימול התיק : ב 2 - 3

שייך לארכיון: שלטון בית"ר פריס לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

דיונים והחלטות בענין תכנית התמרונים, הסתדרות מגן, איסוף כספים
לקרן תל-חי, מינוי נציבים לבית"ר ארץ ישראל ובית"ר פולין, החלטות
הוועידה בטראנסילבניה והכינוס בדנציג.
בתיק גם פרוטוקול שיחה בין יצחק גרינבוים לבין רמבה ומושוביץ
בנושא העליה הרביזיוניסטית.