בית"ר מפקדה ריגה וינה, התכתבות עם המשרד בוינה

28.11.1929 - 10.04.1931

סימול התיק : ב 1 - 13

שייך לארכיון: בית"ר מפקדה ריגה וינה
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות בעיקר עם בנימין לובוצקי ואריה דיסנצ'יק בנושאים:
סמכויות המשרד בוינה, עניני כספים ותקציב, קרן תל-חי, פרסום
האיגרת, תקנון כללי לבית"ר.
בתיק גם מכתבים מהנהגת בית"ר ברומניה, ברטיסלבה, דנציג, ליטא.