בית"ר מפקדה ריגה וינה, אגרת לבני בית"ר

27.07.1928 - 25.11.1930

סימול התיק : ב 1 - 15

שייך לארכיון: בית"ר מפקדה ריגה וינה
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

כולל בטאון ההנהגה העולמית הזמנית של בית"ר בעברית, יידית
וגרמנית, גליונות א', ג'-ז', ט', י"א, י"ב.
נושאים עיקריים: הכנות לפגישה העולמית של בית"ר, תכנית עבודה
חינוכית ותרבותית, מידע על הנעשה בסניפי בית"ר, ענינים כספיים,
סקירה על עקרונות בית"ר, תקנון להכשרה צבאית בבית"ר לטביה, שאלות
ארגוניות של התנועה העולמית, הבחירות לקונגרס הציוני הט"ז, דו"ח
על הפגישה העולמית הראשונה בוארשה, ינואר 1929