בית"ר מפקדה ריגה וינה, התכתבות עם סניפי בית"ר, ברית הצה"ר וחברי התנועה

25.02.1929 - 22.12.1930

סימול התיק : ב 1 - 4

שייך לארכיון: בית"ר מפקדה ריגה וינה
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

בתיק: תזכיר מאת הנהגת בית"ר מוגש אל הנהלת ההסתדרות הציונית,
2.5.30: סקירה על מטרותיה של בית"ר, נתונים על גודל התנועה
לפי ארצות, בעיות כספיות ועניני תקציב, עליה ,הפעילות הציונית,
ביקורת על יחס ההנהלה הציונית כלפי בית"ר.