מחנות מעצר אפריקה, אטלס לידיעת ארץ ישראל והתנ"ך מאת אפרים בן אליהו

01.04.1947 - 31.12.1963

סימול התיק : כ 15 - 9/ 2

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה
סוג התאריך: משוער

תוכן

אטלס לידיעת ארץ ישראל והתנ"ך שנכתב ונערך על ידי אפרים בן אליהו במחנה המעצר בגילגיל, קניה
ויצא לאור בארץ.

מילות מפתח