מקומו של המרכיב האידאולוגי במוטיבציה לרצח יהודים בגרמניה הנאצית

סימול עבודת המחקר : כ8 - 288

שם המחבר: אוסצקי סנונית
שנה לועזית: 2003
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

האידאולוגיה הנאצית כמרכיב במוטיבציה לרצח יהודים, המרכיב האידאולוגי בצבא, בקרב
אנשי המשטרה ובקרב אנשי הס"ס, תפקידם ופעילותם של גופים אלה ברצח היהודים.

מילות מפתח