עדות המזרח באסטרטגית הבחירות של מפא"י בשנת 1955

סימול עבודת המחקר : כ8 - 287

שם המחבר: הרטשטיין איבון (רחל)
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

מפא'י בתקופת הבחירות לכנסת השלישית, יחסה אל בני עדות המזרח, תעמולת הבחירות
של מפא"י בקרב עדות המזרח, עדות המזרח בתעמולת הבחירות של תנועת החרות, השוואה
בין תעמולת הבחירות של מפא"י וחרות, ניתוח תוצאות הבחירות, טבלאות וסיכומים.