כתבים: ארץ-ישראל א

סימול הספר : ז'- 260/ 1

שם מחבר הספר: ז'בוטינסקי זאב,נאור אריה, עורך
מוציא לאור: מכון ז'בוטינסקי בישראל,מרכז מורשת מנחם בגין
מקום ההוצאה: תל אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 2015
מספר העמודים: 324
כרכים: כרך א
שפה: עברית
הערות: כתבים אידיאולוגיים

תוכן

ארץ ישראל א' מהדורה חדשה של כתבים אידיאולוגיים. מאמרים, נאומים, שירים של זאב ז'בוטינסקי בנושא ארץ ישראל שנכתבו ברובם עד אמצע שנות העשרים של המאה העשרים: הזכות של הארץ, הצעות להסדרים, ביקורת על מדיניות השלטון הבריטי ועוד. נכתבו ברובם ברוסית. קצתם תורגמו מחדש ובאחרים נערך התרגום בהשוואה לטקסט המקורי. כמה מהם לא פורסמו עד כה בעברית.
כרך בסדרת: זאב ז'בוטינסקי- כתבים, בהוצאת מכון ז'בוטינסקי.

תוכן העניינים
פתח דבר 7שמאל הירדן 8
מבוא מאת אריה נאור 9
ציונות וארץ־ישראל 36
על הטריטוריאליזם 56
[קול קורא להתגייסות ל]עבודה בארץ־ישראל 81
תכנית לשלטון זמני בארץ־ישראל 86
עלייה 113
כמות העלייה 117
הגליל העליון 123
עוד על הגנת הגליל העליון 126
תל חי 128
שיר אסירי עכו 131
תל חי 132
קפטן טרומפלדור 135
יום השנה לטרומפלדור 137
בין השישה לאחד עשר (ו׳-י״א אדר תר״ף) 143
הלאמת הקרקע 149
הבירור החסר 152
שלוש שנותיו של האדון סמואל (א־ב) 155
לחץ (א־ג) 171
רוב 183
הסוכנות הערבית 189
על קיר הברזל (אנחנו והערבים) 192
האתיקה של קיר הברזל( 1923) 200
האתיקה של קיר הברזל (1933) 205
יהודי חסות 208
על פרלמנט ארץ־ישראל 216
פרלמנט 224
על הרפורמה האגררית 230
הצהרת בלפור 235
על ארץ־ישראל ה׳דו־לאומית׳ 238
שוב על ארץ־ישראל ה׳דו־לאומית׳ 243
על קסנדרה 253
המצב בציונות (נאום בתל אביב) 260
על הסוכנות היהודית (נאום בחצר הטכניון בחיפה) 277
מנאם ז׳בוטינסקי בירושלים (׳דואר היום׳) 283
מנאומו הגדול של ז׳בוטינסקי בירושלים (׳הצפון׳) 288
שאלות השנויות במחלוקת 293
׳הספר הלבן׳ 305
הארץ האחרונה לרומנטיקה 307