בית"ר פולין, תעודות חבר ואישורים

01.01.1930 - 31.12.1937

סימול התיק : ב 33 - 1/ 2

שייך לארכיון: בית"ר פולין
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: שנה נכונה

קבצים מצורפים

b 33\53993.pdf הורדת קובץ

תוכן

בתיק תעודות, כרטיסים והזמנות:
ברית הצה"ר - זכות בחירה לועידות העולמיות והארציות של הצה"ר
תעודות חבר של התנועה הרוויזיוניסטית בפולין
תעודות ציר - הוועידה הגלילית הרביעית שך הצה"ר ובית"ר בווילנה
כרטיס השתתפות - הוועידה הארצית של ברית הצה"ר בגליציה המזרחית
אגרת האזרח הציוני - הצ"ח בארץ ישראל
תעודות בית"ר פולין
ספר שירות של בית"ר פולין
כרטיס אח בית"ר פולין
דרכית בית"ר פולין
תעודת ציר - הכינוס הארצי השלישי של בית"ר בפולין
תעודות הכשרה
ברית עבודה מנורה
תעודות בית"ר ארץ ישראל
הזמנה לנשף ארצי - ישראלי ליובל העשר של קיום קן השומר הצעיר בברנוביץ
הזמנה לוועידה הרביעית של ברית הצה"ר לגליציה המזרחית
פקודה של הסתדרות השומר הצעיר שטולפצי
אישורים על חברות בבית"ר ועל השתתפות בהכשרה
יפוי כוח מנציבות בית"ר פולניה להעביר את בחינות העברור ולהשתתף בטקס נדירת הנדר
תעודה זמנית של בית הספר למדריכים מדרג ג'
בתיק גם כתבה על בית"ר לודז'