בית"ר פולין, התכתבות עם מפקדות בית"ר בפולין וארצות אחרות

28.05.1929 - 24.01.1940

סימול התיק : ב 33 - 1/ 1

שייך לארכיון: בית"ר פולין
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

b 33\53992.pdf הורדת קובץ

תוכן

התכתבות של:
המפקדה הראשית בפולניה, אהרון צבי פרופס - נציבות בית"ר פולניה, קיבוץ ההכשרה קלאסאווה (קלוסובה), שלטון בית"ר בפאריס, זאב ז'בוטינסקי, מפקדת גליל פולניה הקטנה בלבוב, נשיאות הצה"ר, הצה"ר בפולין, שלום רוזנפלד, קרן תל חי - המרכז בפולניה, יוסף גלזמן - נציבות בית"ר ליטא
עם:
חיים שטינהורן, דיסנצ'יק ולובצקי, המשרד הארץ ישראלי, יצחק לוין - נציבות בית"ר ארץ ישראל, שמשון יוניצמן -
נציבות בית"ר ארץ ישראל, הנהלת פלוגת עבודה לבית"ר תל אביב, קן בית"ר נריוב, משה הרצוג - הוועד הראשי של הצה"ר בווילנה, שלטון בית"ר לונדון, מוזיאון בית"ר, הוועד הפועל העולמי של הצה"ר בלונדון, חיים קובן
בנושאים:
עלייה לארץ ישראל, סרטיפיקטים, פקודות, דוח על פעילות התנועה בפולין (1937), מצב התנועה בגליציה, שפרה וויינברג
בתיק גם:
שירים לזכרו של ז'בוטינסקי
מכתב תודה ממפקדת קן בית"ר בפרסניש לאליהו אפשטיין
דוח פנימי של מחלקת הביטחון בלודז' על פעילות בית"ר