שני ילדים ליד גלגל ההצלה של האניה בן-הכט.

סימול התצלום : תצ- 1276

מקום הצילום: צרפת
תאריך : 01/02/1947
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח