חברי קן בית"ר וילנה, 1931

חברי קן בית"ר וילנה, 1931

תמונה מעיזבונו של אברהם קרן פז (קרפינקס)

כל המזהה מי בתמונה מוזמן לפנות לארכיון המכון

scan0008.jpg