ז'בוטינסקי התחסן!

ז'בוטינסקי התחסן!
ומה אתכם?
============
ז'בוטינסקי קיבל חיסון נגד קדחת הטיפוס ב"שיטת בסרדקה" (השיטה של פרופ' אלכסנדר בסרדקה Alexandre Besredka) והוא מוגן מפני המחלה למשך שנה שלמה.
על כך הודיע למחלקת הבריאות בירושלים:
יום ג' ב' לח' חשון תרפ"ט
16 לאוקטובר 1928
לכ'
מחלקת הבריאות
ירושלים.
אדוני הנכבד!
בתשובה למכתבו מס' 4320 הנני מתכבד להודיע:-
א. לא יכולתי עתה להתייצב לפני המחלקה מפני שכתוב בתעודה שניתנה לי ע"י רופא במחלקת ההסגר של יפו שאני מחויב להביא איתי את תעודת המסע שלי (passport). התעודה הזו עודנה בידי מחלקת העלייה ואין לי כל דוקומנט המאשר את אישיותי.
ב. היות ולא יכולתי להתייצב לפני מחלקת הבריאות, שמתי את עצמי תחת השגחתו של הרופא ד"ר י.ל. רוקח והנני מתכבד לצרף בזה את תעודתו שמצב בריאותי הוא טוב בהחלט.
ג. מה שנוגע לזריקה השנייה נגד קדחת הטיפוס, הנני מתכבד להודיע – כאשר הודעתי גם לרופא בנמל יפו שאני קיבלתי בחודש אוגוסט העבר את אמצעי השמירה נגד קדחת הטיפוס הנקרא Bilivaccine על פי שיטת Professor Besredka. אמצעי זה מקובל עתה בצבא הצרפתי ונחשב לשמירה מספיקה במשך שנה אחת. קיבלתי את האמצעי הזה תחת השגחתו של הד"ר Dr. Jacque Segal, 26 Boulevard Sevastopol, Paris ואם תדרוש המחלקה אקבל ממנו תעודה ואשלח אותה למלקה. מה שנוגע לקבלת שני אנטידיטים ממין זה במשך זמן כל כך קצר אינני יכול להסכים לכך ואינני חושב כי תדרוש זאת המחלקה הנכבדה.
בכבוד גמור