הכנסת הראשונה

 

בחירות (לאספה המכוננת):

כ"ד בטבת תש"ט (25.1.1949)

התכנסות:

ט"ו בשבט תש"ט (14.2.1949)

נבחרו 12 רשימות, וביום סיום הכנסת היו 12 סיעות ו-2 חברי כנסת יחידים