דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 71-80 מתוך 445 פריטים

עזרה
דרורי אברהם רפאל 1919-1964
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 71
מספר תיקים 44
דרליץ' יהושע 1887-1952
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 72
מספר תיקים 18
דויטש ברנרד 1969-1970
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 73
מספר תיקים 1
דנציס מרדכי 1920-1952
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 74
מספר תיקים 3
הופמן יעקב 1891-1943
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 75
מספר תיקים 20
הימלפרב משה 1895-1969
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 76
מספר תיקים 24
הלפרין ירמיהו 1901-1962
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 77
מספר תיקים 147
הרוזן (רזניק) יעקב 1899-1962
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 78
מספר תיקים 3
הר-זהב יקיר 1904-1967
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 79
מספר תיקים 35
הרצוג משה 1907-1945
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 80
מספר תיקים 5