דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 61-70 מתוך 445 פריטים

עזרה
ויגודסקי-ארבלי שלמה 1938-1975
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 61
מספר תיקים 1
הלוי ח. שלום 1908-1988
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 62
מספר תיקים 6
גרינשפן הירשל 1921-1970
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 63
מספר תיקים 1
דאם יעקב 1905-1992
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 64
מספר תיקים 8
דה-האז יעקב 1872-1937
מצב החומר : מסודר
סימול פ 65
מספר תיקים 23
דוקלר יוסף 1905-1941
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 66
מספר תיקים 5
דותן משה 1908-1970
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 67
מספר תיקים 1
דיאמנט פאול 1918-1929
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 68
מספר תיקים 1
דיליון יחזקאל 1909-1941
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 69
מספר תיקים 6
דיסנצ'יק אריה 1907-1978
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 70
מספר תיקים 5