דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 51-60 מתוך 441 פריטים

גוריון צפורה 1900-1956
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 51
מספר תיקים 12
גורביץ אדולף (חורון עדיה ג.) 1907-1972
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 52
מספר תיקים 8
ברקוביץ יונה 1939-1949
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 53
מספר תיקים 2
ינקו מרסל 1895-1984
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 54
מספר תיקים 3
בן-אליעזר יהודית 1920-1997
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 55
מספר תיקים 110
אפשטיין בניש 1959-1981
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 56
מספר תיקים 3
גמזו גרשון 1908-1939
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 57
מספר תיקים 5
יהודה אברהם שלום 1877-1951
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 58
מספר תיקים 2
גרוסמן מאיר 1888-1964
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 59
מספר תיקים 397
גרינברג אורי צבי 1895-1981
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 60
מספר תיקים 27