דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 41-50 מתוך 441 פריטים

ברגמן צבי 1909-1944
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 41
מספר תיקים 15
ברוצקוס יוליוס 1870-1951
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 42
מספר תיקים 3
ברכין מיכאל 1885-1952
מצב החומר : סרוק
סימול פ 43
מספר תיקים 28
גלעזר אליהו 1912-1989
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 44
מספר תיקים 9
אריאל (גולד) יהודה (ליאון) 1892-1966
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 45
מספר תיקים 3
גולד משה 1906-1957
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 46
מספר תיקים 9
גופר ברוך 1900-1957
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 47
מספר תיקים 5
גורביץ בנימין 1900-1945
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 48
מספר תיקים 2
גורביץ דב 1881-1948
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 49
מספר תיקים 14
גוריון יצחק 1895-1971
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 50
מספר תיקים 70