דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 431-440 מתוך 440 פריטים

גולדברג אשר 1932-1933
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 440
מספר תיקים 1
אפשטיין ישעיהו 1920-2014
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 441
מספר תיקים 100
עמיצור בצלאל 1916-2011
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 442
מספר תיקים 5
עדות בנימין 1942-2006
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 443
מספר תיקים 8
מינקוביץ ברוך 1915-2016
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 444
מספר תיקים 7
קרן פז אברהם (קרפינקס) 1925-2003
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 445
מספר תיקים 7
הורוביץ מאיר יחיאל 1910-1999
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 446
מספר תיקים 3
שדמון אברהם (שדזונסקי) 1918-2005
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 447
מספר תיקים 9
אלנדב רפאל יאיר 1921-2011
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 448
מספר תיקים 6
רביב יצחק (רבינוביץ אייזיק) 1921-2018
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 449
מספר תיקים 10