דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 421-430 מתוך 441 פריטים

אשל אריה 1946-1998
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 430
מספר תיקים 5
סודיט שרון אליעזר (קבצן) 1925-2011
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 431
מספר תיקים 8
אגסי שרה 1926-2010
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 432
מספר תיקים 7
ברז"ל צבי (קקטוס) 1927-2010
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 433
מספר תיקים 23
סילצקי נפתלי 1918-2012
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 434
מספר תיקים 19
בורוכוב חוה 1915-2012
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 435
מספר תיקים 9
איבינסקי זאב 1940-2013
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 436
מספר תיקים 38
נוסבוים זליג 1940-1973
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 437
מספר תיקים 5
ברונשוויג רוברט 1929-1946
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 438
מספר תיקים 3
קייזרמן יוסף (קיסרי יוסף) 1933-1934
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 439
מספר תיקים 7